Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

 Sipariş Verirken Dikkat!    ÜCRETSİZ SİPARİŞ VERME    TANIK    MECDELLİ MERYEM'İN GÖZÜNDEN İSA M...    İRTİBAT...  

29.03.2017
1.Tarihler 28:1-21
1Davut İsrail‟deki bütün yöneticilerin –oymak başlarının, kralın hizmetindeki birlik ko-mutanlarının, binbaşıların, yüzbaşıların, kralla oğullarına ait servetten ve sürüden sorumlu kişilerin, saray görevlilerinin, bütün güçlü adamların ve yiğit savaşçıların– Yeruşalim‟de toplanmasını buyurdu. 2Kral Davut ayağa kalkıp onlara şöyle dedi: “Ey kardeşlerim ve halkım, beni dinleyin! RAB‟bin Antlaşma Sandığı, Tanrımız‟ın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım. 3Ama Tanrı bana, „Adıma bir tapınak kurmayacaksın‟ dedi, „Çünkü sen savaşçı birisin, kan döktün.‟ 4“İsrail‟in Tan-rısı RAB, sonsuza dek İsrail Kralı olmam için bütün ailem arasından beni seçti. Önder olarak Yahuda‟yı, Yahuda oymağından da babamın ailesini seçti. Babamın oğulları ara-sından beni bütün İsrail‟in kralı yapmayı uygun gördü. 5Bütün oğullarım arasından –RAB bana birçok oğul verdi– İsrail‟de RAB‟bin krallığının tahtına oturtmak için oğlum Sü-leyman‟ı seçti. 6RAB bana şöyle dedi: „Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Sü-leyman‟dır. Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım. 7Bugün yaptığı gibi buyruklarıma, ilkelerime dikkatle uyarsa, krallığını sonsuza dek sürdüreceğim.‟ 8“Şimdi, Tanrımız‟ın önünde, RAB‟bin topluluğu olan bütün İsrail‟in gözü önünde size sesleniyo-rum: Tanrınız RAB‟bin bütün buyruklarına uymaya dikkat edin ki, bu verimli ülkeyi mülk edinip sonsuza dek çocuklarınıza miras olarak veresiniz. 9“Sen, ey oğlum Süley-man, babanın Tanrısı‟nı tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O‟na kulluk et. Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O‟na yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama O‟nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder. 10Şimdi dinle! Tapınağı yapmak için RAB seni seçti. Yürekli ol, işe başla!” 11Davut tapınağa ait eyvanın, binala-rın –hazine odalarının, yukarıyla iç odaların ve Bağışlanma Kapağı‟nın bulunduğu yerin– tasarılarını oğlu Süleyman‟a verdi. 12Ruh aracılığıyla kendisine açıklanan bütün tasarıları verdi: RAB‟bin Tapınağı‟nın avlularıyla çevredeki bütün odaların, Tanrı‟nın Tapına-ğı‟nın hazinelerinin, adanmış armağanların konulacağı yerlerin ölçülerini verdi. 13Kâhin-lerle Levililer‟in bölüklerine ilişkin kuralları, RAB‟bin Tapınağı‟ndaki hizmet ve hizmet-te kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri, 14değişik hizmetlerde kullanılan altın eşyalar için saptanan altın miktarını, değişik hizmetlerde kullanılan gümüş eşyalar için saptanan gümüş miktarını, 15altın kandilliklerle kandiller –her bir altın kandillikle kandil– için sap-tanan altını, her kandilliğin kullanış biçimine göre gümüş kandilliklerle kandiller için sap-tanan gümüşü, 16adak ekmeklerinin dizildiği masalar için belirlenen altını, gümüş masalar için gümüşü, 17büyük çatallar, çanaklar ve testiler için belirlenen saf altını, her altın tas için saptanan altını, her gümüş tas için saptanan gümüşü, 18buhur sunağı için saptanan saf altın miktarını bildirdi. Davut arabanın –RAB‟bin Antlaşma Sandığı‟na kanatlarını yaya-rak onu örten altın Keruvlar‟ın– tasarısını da verdi. 19“Bütün bunlar RAB‟bin eli üzerim-de olduğu için bana bildirildi” dedi, “Ben de tasarının bütün ayrıntılarını yazılı olarak ve-riyorum.” 20Sonra oğlu Süleyman‟a, “Güçlü ve yürekli ol!” dedi, “İşe giriş. Korkma, yıl-ma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RAB‟bin Tapınağı‟nın bütün yapım iş-leri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır. 21Tanrı‟nın Ta-pınağı‟nın yapım işleri için kâhinlerle Levililer‟in bölükleri burada hazır bekliyor. Her tür yapım işinde usta ve istekli adamlar sana yardım edecek. Önderler de bütün halk da senin buyruklarını bekliyor.”

Son İstek
1.Tarihler 28:1-21

Davut halkın ileri gelenlerini bir araya getirip tahtını oğlu Süleyman’a dev-rederek, oğlunun tapınağı kurmasını istedi.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1-8: RAB İsrail‟in gerçek kralıdır. İsrail‟i seçen, Davut‟u kral olarak belir-leyen ve Davut‟un tapınağı kurmasını reddeden RAB‟dir. Süleyman‟ın tahtının güçlenmesini sağlayan da RAB‟dir. Davut her bereketin RAB‟den geldiğini anladığından tüm kural ve buyruklarına itaat etmeye özen gösterdi. RAB benim de hayatımın gerçek kralı mı?
3, 6: RAB savaşçı olan Davut‟un değil, barışı simgeleyen Süleyman‟ın ta-pınağı kurmasını istedi. Çünkü Tapınak ancak Tanrı‟nın Egemenliği‟nde bulunabilecek gerçek barış ve esenliği simgelemektedir. RAB Süleyman‟ı kendisine oğul yaparak onun babası oldu. Bu vaat ayrıca RAB‟bin gerçek Oğlu İsa Mesih‟te tamamlanmıştır. İsa Mesih aracılığıyla biz de RAB‟le baba-oğul ilişkisine sahip olarak barış ve esenliğin tadına varabiliriz.
10, 19, 20: RAB Süleyman‟ı güçlendirerek tapınağın bitimine kadar onun-la beraber oldu. Bu nedenle Davut oğluna tapınağın inşası sırasında RAB‟be güvenmekten vazgeçmemesini buyurdu. Bugünlerde nelerden ötürü teşviğimiz kırılıyor? İşini bitirene dek bizimle olacak olan RAB‟be güvenelim.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
[21/03/2016] VAAZ 49, (1064 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 48, (1014 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 47, (925 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 46, (1012 kez okundu.)

 


[09/07/2002] SUNUŞ, (12843 kez okundu.)


[09/07/2002] EVRENİ SARAN TANRI BİLGİSİ, (13737 kez okundu.)


[09/07/2002] KENDİ DOĞRUMUZU ANLATIRKEN, (13228 kez okundu.)


[09/07/2002] YÜCE TANRI BİRDİR, (13336 kez okundu.)


Tekrar doğuş inancına ortak olmak istermi... (09/01/2017)


  REENKARNASYON (TEKRAR DOĞUŞ) NEDİR?

inShare
7
REENKARNASYON (YENİDEN DOĞUŞ)

REENKARNASYON (YENİDEN DOĞUŞ)

ANILAR, İZLER
İleride de göreceğimiz gibi bu durum, özellikle de önceki hayatlarda
yaşanmış bir travma söz konusu ise, geçmiş yaşamlara ait “izlerin,
anıların” kişiyi daha sonraki yaşamlarında da etkilemeye devam
ettiği gözlenen geçmiş yaşam terapileri için alışılmış bir durumdur.
Herhangi b...


...Devamlı Oku...
499 nolu mya cevap, [9] tuncay gümüş tarafından 19/12/2016 tatihinde yazılmış
(Read More... | 568kes okunmuş)

Siz ne düşünüyorsunuz? (24/01/2017)

İncil, Yakup. 3:1~12 [Dizginlenemeyen Dil]

Yak. 3:1 Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz; bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın.
Yak. 3:2 Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir.
Yak. 3:3 Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz.
Yak. 3:4 Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar taraf...


...Devamlı Oku...
Ne derecede güvenli, Düşük hapı tarafından 24/01/2017 tatihinde yazılmış
(Read More... | 179 kez okunmuş)

İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR? (25/07/2002)
İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR?

ÇARMIHIN SUÇUNUN ÜSTESİNDEN GELME

Belki tüm dikkatimizi toplayan bütün engellerden en büyüğü Kutsal Kitap'ta
  "Çarmıh'ın suçu"nun ne olarak bilindiğidir. Tabi ki bu Mesih'in Çarmıh'ı
  tarafından ortaya çıkan Tanrı'nın eşsiz Kurtuluş yolunu reddedenler içindir.
  Onlar kendi yollarıyla Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışsalar da, bu imkansızdır.
  Tanrı'ya sadece Mesih'in ölümü aracılığıyla yaklaşabiliriz. Sonsuz kurtuluşumuzu
  sağlayabilecek, tek Çarmıhtır.

  Fakat Müslümanlar için Tanrı'nın O'nun tek Oğlu'nun çarmıh...


...Devamlı Oku...
Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?, [594] musa tarafından 24/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 21086kes okunmuş)

İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR?... (08/07/2002)
MARANGOZDAN DA ÖTE Bölüm 1 İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR? Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu...

...Devamlı Oku...
İSA RAB Mİ, YALANCI MI, YOKSA DELİ Mİ?, musa tarafından 08/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 13850kes okunmuş):: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com